קוד ספר התיאטרון הרשמי!

|
שלום חברים!
שתצטרכו להקליד את הקוד בחוברת "התיאטרון הרשמי"
תצטרכו לענות על שאלה אחת שקשורה למילה שכתובה בספר. כדי לדעת את התשובה, קראו את השאלה ובדקו אם התשובה שלה נמצאת כאן. השאלות מסודרות לפי מספר העמוד בשאלה (PAGE).
בחזרה למדריך לקודים המיוחדים- לחצו כאן
*כל השאלות והתשובות האפשריות נמצאות כאן!
**********************************************Question: What word is on page 3, 2 words from the left on line 8?
Answer: Great

Question: What word is on page 3, 2 words from the left on line 12?
Answer: Acting

Question: What word is on page 3, 5 words from the left on line 3?
Answer: Bright

Question: What word is on page 3, 5 words from the left on line 14?
Answer: Flipper

Question: What word is on page 3, 5 words from the left on line 15?
Answer: Answer

Question: What word is on page 3, 7 words from the left on line 5?
Answer: Show

Question: What word is on page 6, 3 words from the left on line 5?
Answer: Wonderful

Question: What word is on page 6, 7 words from the left on line 4?
Answer: Work

Question: What word is on page 7, 2 words from the left on line 12?
Answer: Around

Question: What word is on page 7, 5 words from the left on line 8?
Answer: Through

Question: What word is on page 7, 6 words from the left on line 5?
Answer: Penguins

Question: What word is on page 7, 6 words from the left on line 10?
Answer: Hanging

Question: What word is on page 7, 8 words from the left on line 4?
Answer: Special

Question: What word is on page 8, 4 words from the left on line 4?
Answer: Fun

Question: What word is on page 8, 4 words from the left on line 8?
Answer: Director

Question: What word is on page 8, 7 words from the left on line 9?
Answer: Decide

Question: What word is on page 8, 7 words from the left on line 14?
Answer: Script

Question: What word is on page 8, 9 words from the left on line 18?
Answer: Role

Question: What word is on page 9, 1 word from the left on line 18?
Answer: Other

Question: What word is on page 9, 2 words from the left on line 6?
Answer: Music

Question: What word is on page 9, 3 words from the left on line 9?
Answer: Black

Question: What word is on page 9, 3 words from the left on line 16?
Answer: Needs

Question: What word is on page 9, 5 words from the left on line 2?
Answer: Booth

Question: What word is on page 9, 5 words from the left on line 22?
Answer: Actions

Question: What word is on page 10, 3 words from the left on line 4?
Answer: Rehearse

Question: What word is on page 10, 3 words from the left on line 12?
Answer: Outside

Question: What word is on page 10, 5 words from the left on line 15?
Answer: Stars

Question: What word is on page 10, 7 words from the left on line 6?
Answer: Time

Question: What word is on page 10, 9 words from the left on line 10?
Answer: Fancy

Question: What word is on page 11, 4 words from the left on line 6?
Answer: Success

Question: What word is on page 11, 6 words from the left on line 3?
Answer: Your

Question: What word is on page 11, 8 words from the left on line 9?
Answer: Everyone

Question: What word is on page 12, 1 word from the left on line 5?
Answer: Golden

Question: What word is on page 12, 2 words from the left on line 13?
Answer: The

Question: What word is on page 12, 3 words from the left on line 9?
Answer: Arrived

Question: What word is on page 12, 3 words from the left on line 15?
Answer: Including

Question: What word is on page 12, 5 words from the left on line 4?
Answer: Treasure

Question: What word is on page 18, 2 words from the left on line 7?
Answer: Charming

Question: What word is on page 18, 5 words from the left on line 3?
Answer: Magical

Question: What word is on page 19, 3 words from the left on line 12?
Answer: Causing

Question: What word is on page 19, 6 words from the left on line 3?
Answer: Forest

Question: What word is on page 19, 7 words from the left on line 7?
Answer: Hero

Question: What word is on page 20, 5 words from the left on line 8?
Answer: Jumped

Question: What word is on page 20, 5 words from the left on line 11?
Answer: Teeth

Question: What word is on page 20, 6 words from the left on line 19?
Answer: Flying

Question: What word is on page 20, 7 words from the left on line 15?
Answer: Blew

Question: What word is on page 20, 8 words from the left on line 5?
Answer: Lovely

Question: What word is on page 21, 4 words from the left on line 9?
Answer: Snowball

Question: What word is on page 21, 5 words from the left on line 19?
Answer: Wool

Question: What word is on page 21, 6 words from the left on line 11?
Answer: Some

Question: What word is on page 21, 8 words from the left on line 2?
Answer: Long

Question: What word is on page 24, 2 words from the left on line 7?
Answer: About

Question: What word is on page 24, 3 words from the left on line 4?
Answer: Careful

Question: What word is on page 24, 3 words from the left on line 14?
Answer: Saying

Question: What word is on page 25, 4 words from the left on line 6?
Answer: Dinosaurs

Question: What word is on page 25, 9 words from the left on line 10?
Answer: Control

Question: What word is on page 26, 5 words from the left on line 11?
Answer: Stuck

Question: What word is on page 26, 8 words from the left on line 19?
Answer: Use

Question: What word is on page 27, 4 words from the left on line 5?
Answer: Wearing

Question: What word is on page 27, 10 words from the left on line 18?
Answer: Ten

Question: What word is on page 30, 2 words from the left on line 4?
Answer: Stop

Question: What word is on page 30, 2 words from the left on line 22?
Answer: Unwrapped

Question: What word is on page 30, 7 words from the left on line 7?
Answer: Loyal

Question: What word is on page 31, 8 words from the left on line 3?
Answer: Statue

Question: What word is on page 32, 5 words from the left on line 8?
Answer: Middle

Question: What word is on page 32, 8 words from the left on line 3?
Answer: Little

Question: What word is on page 33, 2 words from the left on line 16?
Answer: Dark

Question: What word is on page 33, 4 words from the left on line 3?
Answer: Give

Question: What word is on page 33, 4 words from the left on line 5?
Answer: Think

Question: What word is on page 33, 6 words from the left on line 10?
Answer: Chocolate

Question: What word is on page 36, 3 words from the left on line 19?
Answer: Questioned

Question: What word is on page 36, 4 words from the left on line 6?
Answer: Glamorous

Question: What word is on page 36, 5 words from the left on line 4?
Answer: Sniffing

Question: What word is on page 36, 7 words from the left on line 22?
Answer: Solved

Question: What word is on page 36, 8 words from the left on line 17?
Answer: Track

Question: What word is on page 37, 6 words from the left on line 6?
Answer: Hidden

Question: What word is on page 37, 7 words from the left on line 13?
Answer: Very

Question: What word is on page 37, 8 words from the left on line 5?
Answer: Leads

Question: What word is on page 38, 5 words from the left on line 18?
Answer: Here

Question: What word is on page 38, 7 words from the left on line 10?
Answer: Outside

Question: What word is on page 38, 7 words from the left on line 21?
Answer: Answer

Question: What word is on page 38, 8 words from the left on line 3?
Answer: Storm

Question: What word is on page 38, 8 words from the left on line 19?
Answer: Few

Question: What word is on page 39, 4 words from the left on line 7?
Answer: Flowers

Question: What word is on page 39, 9 words from the left on line 2?
Answer: Needed

Question: What word is on page 39, 10 words from the left on line 14?
Answer: Numbers

Question: What word is on page 42, 2 words from the left on line 5?
Answer: Aliens

Question: What word is on page 42, 2 words from the left on line 8?
Answer: Under

Question: What word is on page 42, 3 words from the left on line 17?
Answer: Brains

Question: What word is on page 42, 4 words from the left on line 4?
Answer: Landings

Question: What word is on page 42, 6 words from the left on line 15?
Answer: Friend

Question: What word is on page 43, 2 words from the left on line 14?
Answer: Yellow

Question: What word is on page 43, 3 words from the left on line 2?
Answer: Began

Question: What word is on page 43, 3 words from the left on line 15?
Answer: Flying

Question: What word is on page 43, 7 words from the left on line 8?
Answer: Plan

Question: What word is on page 44, 4 words from the left on line 10?
Answer: Survey

Question: What word is on page 44, 8 words from the left on line 19?
Answer: Rebuild

Question: What word is on page 45, 5 words from the left on line 3?
Answer: Clearing

Question: What word is on page 45, 6 words from the left on line 7?
Answer: Excellent

Question: What word is on page 45, 7 words from the left on line 14?
Answer: Join

Question: What word is on page 46, 4 words from the left on line 2?
Answer: Entry

Question: What word is on page 46, 4 words from the left on line 10?
Answer: Thrown

Question: What word is on page 46, 4 words from the left on line 14?
Answer: Tried

Question: What word is on page 47, 3 words from the left on line 9?
Answer: Own

Question: What word is on page 47, 4 words from the left on line 18?
Answer: Course

Question: What word is on page 47, 5 words from the left on line 19?
Answer: Again

Question: What word is on page 47, 9 words from the left on line 3?
Answer: Spacecraft

Question: What word is on page 50, 2 words from the left on line 13?
Answer: Everything

Question: What word is on page 50, 2 words from the left on line 16?
Answer: Reporter

Question: What word is on page 50, 3 words from the left on line 8?
Answer: Punch

Question: What word is on page 50, 4 words from the left on line 20?
Answer: Battle

Question: What word is on page 50, 5 words from the left on line 4?
Answer: Watch

Question: What word is on page 51, 3 words from the left on line 5?
Answer: Changed

Question: What word is on page 51, 6 words from the left on line 3?
Answer: Eats

Question: What word is on page 51, 6 words from the left on line 11?
Answer: Smashing

Question: What word is on page 52, 4 words from the left on line 9?
Answer: Heroes

Question: What word is on page 52, 6 words from the left on line 16?
Answer: Their

Question: What word is on page 53, 3 words from the left on line 17?
Answer: City

Question: What word is on page 53, 5 words from the left on line 5?
Answer: Let

Question: What word is on page 56, 3 words from the left on line 16?
Answer: Winner

Question: What word is on page 56, 3 words from the left on line 12?
Answer: Graceful

Question: What word is on page 56, 4 words from the left on line 4?
Answer: Energetic

Question: What word is on page 56, 5 words from the left on line 8?
Answer: Parrot

Question: What word is on page 57, 1 word from the left on line 7?
Answer: Sports

Question: What word is on page 57, 1 word from the left on line 10?
Answer: Unstoppable

Question: What word is on page 57, 1 word from the left on line 18?
Answer: Without

Question: What word is on page 57, 2 words from the left on line 3?
Answer: Rooting

Question: What word is on page 57, 5 words from the left on line 15?
Answer: Ninja

Question: What word is on page 58, 1 word from the left on line 22?
Answer: Skills

Question: What word is on page 58, 5 words from the left on line 4?
Answer: Silly

Question: What word is on page 62, 7 words from the left on line 25?
Answer: Than

Question: What word is on page 62, 8 words from the left on line 22?
Answer: Look

Question: What word is on page 63, 8 words from the left on line 4?
Answer: Alone

Question: What word is on page 63, 9 words from the left on line 2?
Answer: Cool

Question: What word is on page 64, 1 word from the left on line 4?
Answer: Believe

Question: What word is on page 64, 8 words from the left on line 9?
Answer: Cheer

Question: What word is on page 65, 5 words from the left on line 1?
Answer: Sure

Question: What word is on page 65, 6 words from the left on line 8?
Answer: Play

Question: What word is on page 65, 6 words from the left on line 12?
Answer: Shine

Question: What word is on page 65, 7 words from the left on line 5?
Answer: Broken

Question: What word is on page 66, 9 words from the left on line 20?
Answer: Ultra

Question: What word is on page 67, 7 words from the left on line 16?
Answer: Words

Question: What word is on page 67, 10 words from the left on line 22?
Answer: Powerful

Question: What word is on page 68, 2 words from the left on line 6?
Answer: Misses

Question: What word is on page 72, 3 words from the left on line 7?
Answer: Sweet

Question: What word is on page 74, 3 words from the left on line 6?
Answer: Plan

Question: What word is on page 74, 4 words from the left on line 20?
Answer: Empty

Question: What word is on page 76, 8 words from the left on line 6?
Answer: Unique

Question: What word is on page 77, 4 words from the left on line 3?
Answer: Set

Question: What word is on page 78, 1 word from the left on line 8?
Answer: Cave

Question: What word is on page 78, 4 words from the left on line 3?
Answer: Entirely

Question: What word is on page 79, 1 word from the left on line 4?
Answer: Recipe

Question: What word is on page 79, 2 words from the left on line 7?
Answer: House

Question: What word is on page 79, 4 words from the left on line 1?
Answer: Random

Question: What word is on page 80, 6 words from the left on line 2?
Answer: Applause

*******************************************************************
הפרס שתקבלו הוא 2000 מטבעות!
מקווה שעזרתי!
לעוד ספרים-
...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

בתגובתכם, שמרו על שפה נקייה.
המשך גלישה נעימה! D: